You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

بنر دیالیز

نحوه کارکرد دیالیز

دستگاهی که در دیالیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، خون بیمار را فیلتر می‌کند تا آب اضافی و مواد زائد را در صورتی که باعث آسیب بر کلیه‌ها شود، از بین ببرد. دستگاه دیالیز را می‌توان یک کلیه مصنوعی تصور کرد؛ این دستگاه به وسیله لولهٔ پلاستیکی خون خارج شده را به دیالیز منتقل می‌کند. از یک دسته الیاف تو خالی که یک فیلتر غشایی نیمه‌نفوذپذیر است که برای جدا کردن ناخالصی‌های خون استفاده می‌شود.

مکانیزم انجام دیالیز:

  • 1- دو لوله از دستگاه دیالیز به بیمار وصل میشود، خون بدن از طریق لوله شماره 1 خارج می‌شود.
  • 2- پزشک مقداری رقیقکنندهٔ خون برای جلوگیری از لختهشدن خون به دستگاه اضافه می‌کند.
  • 3- یک تنظیمکنندهٔ فشار به همراه یک پمپ با هم کار می‌کنند تا فشار را در میزان مناسبی قرار دهند.
  • 4- قسمتی از خون که فیلتر شده وارد دستگاه می‌شود.
  • 5- محلول دیالیزات را وارد دستگاه دیالیز می‌کنند، این محلول ناخالصی و مواد زائد را خون را از بین می‌برد.
  • 6- محلول دیالیزات از دستگاه پمپ شده و دور ریخته می‌شود.
  • 7- خون بار دیگر فشرده شده و از یک فیلتر دیگر میگذرد تا اطمینان حاصل شود بازگشت آن به بدن خطری را به همراه ندارد.
  • 8- خون تمیز شده از طریق لولهٔ دوم متصل به بدن، به بدن بیمار برمی‌گردد.
مراحل انجام دیالیز

مایع دیالیزات:

مایع دیالیزات مایعی است که از آب، الکترولیت‌ها و نمک‌ها تشکیل شده است. در طول دیالیز، دیالیزات با از بین بردن مواد زائد و متعال کردن الکترولیت‌ها به تمیز کردن خون شما در داخل دیالیز کمک می‌کند. پزشکان نوع مایع دیالیزات را بر اساس بدن بیمار تجویز می‌کنند.

چگونگی کنترل دیالیز:

در جلسهٔ دیالیز اطلاعات دقیقی در صفحه مانیتور دستگاه نشان داده می‌شود. اطلاعاتی چون سرعت پمپ، فشار خون، دمای دیالیز و ... و انواعی از بررسی‌ها وکنترل کردن‌ها برای اطمینان از بی‌خطر بودن جلسه دیالیز انجام می‌شود.در صورت به وجود آمدن شرایط غیر عادی هشدار به صدا در خواهد آمد. برای هر یک از هشدارهای مختلف دستگاه دیالیز پروتوکل‌های مختلفی برای انجام وجود دارد.

قطعی برق در هنگام دیالیز:

اگر در هنگام دیالیز دستگاه خاموش شود، تمامی خطوط بسته خواهند شد. دستگاه اطلاعات بیمار را به وسیلهٔ باطری پشتیبان ذخیره می‌کند و از این اطلاعات ذخیره‌شده، در ادامهٔ جلسه استفاده می‌شود.


نظر شما در مورد مقاله :ربات داوینچی
هوش مصنوعی
EMG
MRI
سلول های بنیادی
فرصت های شغلی مهندسی پزشکی
ربات داوینچی
هوش مصنوعی
EMG
MRI
سلول های بنیادی
فرصت های شغلی مهندسی پزشکی